Pirez, M. E. G., & Morciego, M. S. R. (2022). Marco Constitucional de Protección a los Consumidores en Cuba. Apuntes a Propósito de la Constitución de 2019. Revista Internacional Consinter De Direito, 8(14), 513–532. https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00014.24